پلن سرعت وردپرس

سرعت را با هاستینگ ما تجربه کنید

هاست وردپرس 2 گیگابایت 0 موجود است

Cpanel

 • آلمان لوکیشن
 • 4 گیگ رم
 • 2 گیگابایت حجم
 • هسته 200% usage Cpu 2
 • i/o 4 مگابایت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود FTP
 • 10 گیگابایت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادد آن دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1,024 IOPS
 • 200 Number Of Processes
 • 40 Entry Processes
 • رایگان SSL
 • هفتگی بکاپ
 • اختصاصی dns
 • 24/7 پشتیبانی
 • 99.99% آپ تایم
 • 7 روز بی قید شرط​ تضمین بازگشت وجه
هاست وردپرس 5 گیگابایت 1 موجود است

Cpanel

 • آلمان لوکیشن
 • 4 گیگ رم
 • 5 گیگابایت حجم
 • هسته 200% usage Cpu 2
 • i/o 4 مگابایت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود FTP
 • 10 گیگابایت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادد آن دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1,024 IOPS
 • 200 Number Of Processes
 • 40 Entry Processes
 • رایگان SSL
 • هفتگی بکاپ
 • اختصاصی dns
 • 24/7 پشتیبانی
 • 99.99% آپ تایم
 • 7 روز بی قید شرط​ تضمین بازگشت وجه
هاست وردپرس 10 گیگابایت 1 موجود است

Cpanel

 • آلمان لوکیشن
 • 4 گیگ رم
 • 10 گیگابایت حجم
 • هسته 200% usage Cpu 2
 • i/o 4 مگابایت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود FTP
 • 10 گیگابایت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادد آن دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1,024 IOPS
 • 200 Number Of Processes
 • 40 Entry Processes
 • رایگان SSL
 • هفتگی بکاپ
 • اختصاصی dns
 • 24/7 پشتیبانی
 • 99.99% آپ تایم
 • 7 روز بی قید شرط​ تضمین بازگشت وجه
هاست وردپرس 15 گیگابایت 0 موجود است
 • آلمان لوکیشن
 • 4 گیگ رم
 • 15 گیگابایت حجم
 • هسته 200% usage Cpu 2
 • i/o 4 مگابایت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود FTP
 • 10 گیگابایت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادد آن دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1,024 IOPS
 • 200 Number Of Processes
 • 40 Entry Processes
 • رایگان SSL
 • هفتگی بکاپ
 • اختصاصی dns
 • 24/7 پشتیبانی
 • 99.99% آپ تایم
 • 7 روز بی قید شرط​ تضمین بازگشت وجه
هاست وردپرس 20 گیگابایت 0 موجود است
 • آلمان لوکیشن
 • 4 گیگ رم
 • 20 گیگابایت حجم
 • هسته 200% usage Cpu 2
 • i/o 4 مگابایت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود FTP
 • 10 گیگابایت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادد آن دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1,024 IOPS
 • 200 Number Of Processes
 • 40 Entry Processes
 • رایگان SSL
 • هفتگی بکاپ
 • اختصاصی dns
 • 24/7 پشتیبانی
 • 99.99% آپ تایم
 • 7 روز بی قید شرط​ تضمین بازگشت وجه
هاست وردپرس 50 گیگابایت 0 موجود است
 • آلمان لوکیشن
 • 4 گیگ رم
 • 50 گیگابایت حجم
 • هسته 200% usage Cpu 2
 • i/o 4 مگابایت
 • نامحدود دیتابیس
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود FTP
 • 10 گیگابایت پورت
 • نامحدود پهنای باند
 • نامحدود ادد آن دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1,024 IOPS
 • 200 Number Of Processes
 • 40 Entry Processes
 • رایگان SSL
 • هفتگی بکاپ
 • اختصاصی dns
 • 24/7 پشتیبانی
 • 99.99% آپ تایم
 • 7 روز بی قید شرط​ تضمین بازگشت وجه