پشتیبانی

پشتیبانی یک ماهه

رفع عیب و باگ و اختلال
بروزرسانی افزونه ها
بهینه سازی
ویروس یابی
امنیت
مشاوره
2 مورد کد نویسی سبک(درصورت درخواست افزونه نویسی هزینه جداگانه دریافت میشود)
پاسخگویی 9 صبح الی 21 تیکت و شبکه های اجتماعی